pregoner.es | Diario online de la comarca de l'Alacantí

6,3 milions en ajudes per a comerços i entitats locals

Dirigides a pimes, associacions de comerciants o artesans i entitats locals | El plaç de presentació va des del 20 de maig al 9 de juny

Artesà de l’espart en l’última fira de Santa Faç | FOTO: ZOWY VOETEN
REDACCIÓ | COMUNITAT- La conselleria d’Economia ha convocat les ajudes dirigides a pimes, associacions de comerciants o artesans i entitats locals en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017. L’import total és de 6.321.300 euros, i el plaç de presentació va des del 20 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos. 
Entre les accions destinades a pimes, destaquen les ajudes per al programa Avalem Artesania, amb les que es subvencionaran l’assistència a certàmens firals d’artesania, la confecció i edició de catàlegs de producte, accions de promoció i assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el ofici. 
També es preveuen ajudes per al programa Emprenem Comerç on es consideren susceptibles de suport les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica. 
Podran accedir a les ajudes les associacions de comerciants i artesans per a la contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, així com per al lloguer de la seu. 
També són subvencionables les accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització del consumidor, així com l’organització i realització d’accions formatives específiques i sectorialitzades que permeten l’adaptació del personal vinculat a les agrupacions de comerciants i artesans o a les empreses associades. 

Ajudes per a entitats locals 

Les ajudes es destinaran a l’organització i realització de certàmens o manifestacions firals d’àmbit local o comarcal. També es preveuen ajudes per a la creació o manteniment de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC). Una altra de les accions subvencionables és la renovació de mercats municipals mitjançant la introducció o millora de l’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial, així com les inversions en equipament per a la millora de l’accessibilitat, tractament de residus, estalvi energètic i confort ambiental en aquests espais. 
També es preveuen ajudes per a l’adaptació de les infraestructures per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats. En les ajudes per a entitats locals, també s’inclou la realització d’estudis sobre necessitats actuals i futures en mercats municipals, mercats ambulants o espais de concentració comercial, o la realització de Plans d’Acció Comercial (PAC), que tinguen com a objecte l’estudi i millora de l’activitat comercial i els espais urbans on aquesta es desenvolupa. També es donarà suport a la implantació o manteniment d’espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana.

Comentar

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.