pregoner.es | Diario online de la comarca de l'Alacantí

Pla d’ajudes al copagament farmacèutic per a menors

Un total de 404.647 menors residents a la Comunitat Valenciana es beneficiaran d’aquest programa de la Generalitat

REDACCIÓ | COMUNITAT- El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, han presentat un programa per a garantir el tractament i el restabliment de la salut a través de
la prestació farmacèutica, amb l’eliminació dels obstacles econòmics
que el sistema d’aportació dels usuaris representa, mitjançant la
subvenció del copagament farmacèutic als col·lectius de menors d’edat.

El Govern valencià destinarà 8 milions d’euros a aquest pla, que se
sumen als 47 milions d’euros ja habilitats com a línia d’ajuda per a
pensionistes i persones amb diversitat funcional. En total, 55 milions
d’euros d’ajudes enfront dels copagaments. 

La primera d’aquestes mesures va ser la universalitat de la sanitat valenciana, de la qual s’han beneficiat més de 10.000 persones i, en segon lloc, la supressió del copagament farmacèutic per a pensionistes amb rendes inferiors a 18.000 euros i per a persones amb diversitat funcional, una mesura que ha afectat 915.000 persones en els primers dotze mesos.

405.000 beneficiaris

Segons ha detallat la consellera, un total de 404.647 menors residents a la Comunitat Valenciana es beneficiaran d’aquest programa i, per tant, deixaran de pagar el 40 % del cost dels medicaments.

El pla d’ajudes cobrirà, en primer lloc, els copagaments que afecten els tractaments farmacològics dels menors d’edat associats a targetes sanitàries els titulars de les quals siguen persones actives amb rendes inferiors a 18.000 euros anuals.

De la mateixa manera, també podran acollir-se a aquestes ajudes els menors treballadors que siguen titulars de targeta sanitària i compten amb una renda anual inferior a 18.000 euros a l’any, així com menors no registrats o sense autorització administrativa per a residir a Espanya que siguen beneficiaris d’assistència sanitària en situacions especials i hagen sigut sigut acreditats en el codi de règim d’aportació farmacèutica anomenat F003.

Seran beneficiàries de les ajudes les persones que complisquen els requisits següents: residir a la Comunitat Valenciana, ser menor de 18 anys, ostentar la condició de persona assegurada del sistema nacional de salut (SNS) o ser beneficiària d’una targeta sanitària el titular de la qual tinga una renda inferior als 18.000 euros anuals, o beneficiària de l’assistència sanitària en situacions especials i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Com ha explicat Montón, en aquest grup de població, el nombre de tractaments no iniciats entre gener i octubre de l’any passat va ser superior als 340.000, amb taxes de no inici del 17 %. En el mateix període, el nombre de tractaments abandonats va superar els 20.000.

Comentar

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.